สัตว์เลี้ยง

นก

นก

สัตว์เลี้ยง

ที่นิยมเลี้ยงในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ชนิดพิเศษมักจะอยู่ในกลุ่มของนกปากขอเช่น นกแก้วมาคอร์ นกกระตั้ว นกซันคอนัวร์ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่อาจถือได้ว่ามีความหลากหลายทางด้านสีสัน ลวยลายมากที่สุด นกในกลุ่มนี้มีความฉลาดสามารถเรียนรู้ได้ดีในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของได้ในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน

นิสัย : นกตระกูลปากขอหรือวงศ์นกแก้ว เป็นนกที่ถือว่ามีความฉลาดที่สุด สามารถเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ถ้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จะมีความฉลาดขี้เล่น สามารถจดจำพฤติกรรมต่าง ๆ ของเจ้าของได้ดี

อาหาร : จะเมล็ดพืชทั่วไปเช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ เมล็ดทานตะวัน

สถานที่อุปกรณ์ในการเลี้ยง : หากใครอาศัยอยู่บ้านที่มีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้าส์ คอนโด หรือมีบ้านติดกับเพื่อนบ้าน ไม่แนะนำว่าให้เลี้ยงนกในกลุ่มนี้ เพราะเป็นนกที่มีเสียงดังและอาจไปรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้

ราคา : มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน ตามแต่ละชนิดสายพันธุ์